Ceník služeb

Nejsem plátcem DPH.

První konzultace ve věci slouží advokátovi i klientovi ke shrnutí řešené záležitosti, zahrnuje krátké posouzení situace z hlediska stanovení dalších kroků, jež budou ve věci činěny. Cena za první konzultaci činí 800,- Kč. Tato částka je splatná v hotovosti při této konzultaci. V návaznosti na výsledku první konzultace bude následně cena právních služeb sjednána dohodou jako:

  • a) smluvní odměna advokáta. Smluvní cena je počítána zpravidla na základě hodinové sazby (tj. za každých započatých 60 minut práce), přičemž činí 1.200 - 1.500,- Kč, v závislosti na individuální dohodě s klientem, přihlédnutím ke složitosti případu a rychlosti požadovaných právních služeb. V případě trvalejší spolupráce může být výhodnější sjednání paušální ceny hrazené na měsíční bázi.
  • b) mimosmluvní odměna advokáta. Mimosmluvní odměnu advokáta stanovuje tzv. Advokátní tarif, vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb a stanovuje odměny na základě tzv. tarifní hodnoty za jeden úkon (např. sepis smlouvy, předžalobní výzvy, žaloby).

Celý dokument obsahující rovněž sazby mimosmluvní odměny pro záležitosti týkající se práva trestního, správní apod. je ke stažení zde.

Cena advokátní úschovy peněz činí 4.000,- Kč

Cena ověření pravosti podpisu – 30,- Kč s možností ověření podpisu i mimo advokátní kancelář (dle dohody)

Ceny autorizované konverze dokumentů – 30,- Kč

Další náklady
Po předchozí dohodě, nastane-li potřeba dostavit se např. k soudnímu jednání mimo hl. m. Prahu, bude ke shora uvedeným cenám připočteno cestovné (účtované dle § 157 zákona č. 262/2006 Sb., v současné době 4,10 Kč na 1km + spotřebované pohonné hmoty)

Vyžaduje-li některé úkony právní služby vynaložení soudních či správních poplatků (zejména žaloby, opravné prostředky, stavební povolení, živnostenská oprávnění) nebo notářských poplatků (založení či převod společnosti), budou tyto poplatky vykázány k úhradě klientovi. Klient bude o výši poplatků dopředu informován.